Когато един недвижим имот се продава от няколко агенции, всяка от които го рекламира в своя сайт, често могат да възникнат неприятни ситуации – както за продавача, така и за купувача.
 

Предимството на ексклузивните договори

Много са случаите, в които некоректни брокери подбиват обявената официална цена на обекта, като без знанието на собственика, обявяват по-ниска цена само и само да успеят да го продадат преди другите си колеги или да излязат по-напред в колоната с оферти в имотните портали. Така купувачът може да бъде подлъган преди оглед, и ако продавачът не е достатъчно информиран и бдителен, лесно би могъл да се съгласи на сделка. Освен това, купувачът може да изпадне в ситуацията вместо да сваля цена, да се наложи да си покачва предложението. Подобни случаи са неизгодни и за двете страни, защото губят силната позиция на преговарящия, стъпвайки на неточни данни.

 

Антоний Георгиев – предс. на УС на РС-Варна на НСНИ: „Един от основните елементи за защита на интересите на продавачите е подписването на т.нар. ексклузивен договор или договор с ексклузивни права. Те дават възможност на потребителите да изискват от агента или агенцията, с която сключват този договор, да се грижи за правата им и за самия имот по време на целия процес – от предлагането на пазара до изповядване на сделка. Това гарантира качествен процес на обслужване и спестява разочарования“.

Експертът уточнява, че има и некоректни агенции, които сключват договор за ексклузивни права като в последствие „затварят“ имота за огледи от други агенции. Това е нелоялна практика, освен ако продавачът не е дал изричното си съгласие за това, защото така той бива лишен от правото да стигне до максимален брой клиенти на пазара и може в крайна сметка да бъде ощетен. Идеята на договора с ексклузивни права е точно обратната – той да „отвори“ собствеността за всички потенциални потребители и агенции, които проявяват интерес към закупуването или наемането му. Те трябва да се свържат с брокера, на когото са предоставени тези права и да уговорят оглед и/или сделка. Това е добре за потребителя, чийто интерес ще бъде защитен мексимално, но и за агента, който е получил тези права, защото ще има защита за инвестираните време и средства и ще осигури едно по-правилно и ефикасно маркетиране на имота, което да доведе до успешна сделка.

Антоний Георгиев – предс. на УС на РС-Варна на НСНИ: „Много важно е да подчертая, че агенциите, които членуват в НСНИ гарантират и юридическото обезпечаване на сделките с недвижими имоти. Имам предвид, този договор е  прегледан или от юриста на компанията, или от лице, което е назначено на хонорар към компанията, или от друго лице, което е правоспособен юрист“. 


 

Как да защитим правата си на потребители – купувачи на недвижими имоти

При купувачите на недвижими имоти е възможно да се получи така, че след като скоро са придобили имот, рекламата за него все още да е актуална в сайтовете на някои агенции, които също са го предлагали. Разбира се, този проблем отпада, ако продавачът е имал сключен ексклузивен договор с агенция или брокер.

 

Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Ако изпаднете в такава ситуация, изключително голяма е  отговорността на потребителя да направи така, че да бъде спряна тази реклама. Различните агенции нямат практика и не биха могли да проверяват ежедневно всеки един имот в Агенцията по вписвания, за да знаят дали е сменил собственика си или не. Те правят тези справки само, когато предстои сделка и трябва да проверят правното състояние на обекта. Един от начините потребителят да защити интересите си е да се свърже със съответните агенции, защото е твърде вероятно те да не знаят, че този имот вече е бил продаден. Той може да се обърне и към своя консултант да свърши тази работа от негово име, като предимство в случая имат ексклузивните договори. Ако въпреки това имотът продължава да бъде рекламиран, една от опциите е засегнатият потребител да подадете жалба в Комисията по професионална етика към НСНИ. Ако некоректната агенция членува в организацията, при констатирано нарушение ще й бъдат наложени санкции съгласно Етичните правила на организацията. Ако обаче не е член на сдружението, жалбата е редно да бъде отнесена към Комисията за защита на потребителите“. 

За да се избегнат неприятни ситуации, в които клиентите попадат на нереални, фалшиви или неактуални оферти, експертите от Националното сдружение „Недвижими имоти“ провеждат вече трета година кампанията „Избирай брокер, а не случайна оферта“. Това е един от начините да се спре порочната практика на фалшивите обяви.

 

Добромир Ганев – зам.-предс. на НСНИ: „Избирайки информирано свой брокер е достатъчно да изберете една компания – дали чрез референции от ваши познати, дали чрез интервюта, които ще направите с различни брокери от няколко компании, няма значение. Но това е добрата практика, която съществува на утвърдените пазари, на старите пазари в цял свят, които съществуват преди нашия частен пазар. При нас имаше прекъсване от 45 години, през който период имаше само държавно регулиран пазар и нямаме условия за създаване на добри практики“.

В заключение – моделът на поведение на потребителите трябва да бъде такъв: да избира свой партньор в лицето на брокера или агенцията така, както избира свой адвокат, свой лекар и свой зъболекар. Доверието трябва да бъде взаимно.

 Източник:domasa.bg