BG
Аргос - недвижими имоти


Промените в ЗУТ: Магазинът става офис по-лесно, край на сметките за промишлен ток в апартаменти под прикритиеВсеки, който иска да си построи чешма в двора или навес пред входа на къщата, вече няма да иска разрешение от общината. Промяната на статут на сграда или помещение ще става по облекчени правила, ако не се извършват строителни и монтажни работи. Без проект ще се издава и разрешение за строеж на гараж или лятна кухня в имота, както и за основен ремонт на покрива например. 


Ателиетата ще трябва да отговарят на изискванията за жилища

Вчера в парламента бяха гласувани промени в Закона за устройство на територията, които са изцяло в полза на хората и ще подобрят както средата за живот на всеки български гражданин, така и работата на бизнеса, коментира измененията председателят на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС и зам.-председател на ВМРО Искрен Веселинов. 

С промените се ограничава възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните зони, зоните за ниско застрояване, и зона „А" и зона „Б" по Черноморското крайбрежие. Там често се появяваха сгради по 4 или 5 етажа, характерни за средно, а не ниско застрояване - сега тази практика ще се прекрати и ще съхраним средата за живеене, обяснява Веселинов. 

Няма да се допуска въвеждане в експлоатация на сгради без изградена инфраструктура и се спира практиката ателиетата да бъдат записвани като помещения, в които не се живее, а впоследствие да се ползват като жилища. 

Проблемът с ателиетата беше поставен още в края на 2019 година, когато столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че внася първи пакет с промени в Закона за устройство на територията в регионалното министерство. Целта е да се затворим вратичките в закона, които позволяват скриване на жилищни сгради зад фиктивни нежилищни сгради, към които изискванията за строителство са по-ниски, обясни тогава тя. Промените предвиждат да се премахне възможността за строителство на сгради с намалени отстояния и брой паркоместа чрез използване на по-ниските изисквания за общежития, ателиета и апартаментни хотели.


„По този начин се създават проблеми както за градската среда, така и за бъдещите собственици, които не могат да се регистрират и плащат такси по промишлени тарифи. Затова настоявам да се премахне възможността за строителство на сгради изцяло с ателиета и продажба на самостоятелни обекти в сгради, които са предназначени за общежития и хотели, допълни кметът. 

С приетите промени в ЗУТ се въвеждат и редица облекчения за собствениците на имоти при промяна предназначението на сграда без извършване на строителни и монтажни работи. Досега, за да превърнеш магазина си в офис например, трябваше да платиш на проектанти по всички специалности и да чакаш месеци, обяснява Веселинов. 


Облекчават се условията за извършване на търговия на открито (чрез щандове, колички, грилове и хладилни витрини, щендери и др.) върху общинска собственост с разрешение на кмета на общината. Без проект ще се издава и разрешение за строеж и за реконструкция и основен ремонт на покриви и постройки на допълващото застрояване – селскостопански и други обслужващи сгради като плевни, обори, летни кухни, гаражи и др. 

В полза на земеделските производители се намаляват изискванията за изграждане на оранжерии с площ от 200 кв. до 1000 кв. м., включително парници с временна конструкция. 

Създава се единен публичен регистър по устройството на територията (електронен) към МРРБ, който да обедини във себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК и областните и общински административни органи. Към настоящия момент голяма част от тези регистри на са дигитализирани, достъпът до тях е ограничен и административно затруднен, което създава пречки за бизнеса и гражданите. Ще се улесни достъпът до информация и документация, необходима за извършване на съответната административна услуга. 


Източник: offnews.bg